Wanny wychwytowe

Jest 185 produktów.

Wanny wychwytowe stanowią podstawowe zabezpieczenie przed wyciekiem lub rozlaniem niebezpiecznych, agresywnych chemicznie i łatwopalnych substancji składowanych w kontenerach, beczkach i innych pojemnikach. Są idealnym rozwiązaniem stosowanym do bezpiecznego magazynowania oraz transportu akumulatorów, kanistrów i wszelkich innych pojemników z materiałami i płynami szkodliwymi dla środowiska. Charakteryzują się dużą odpornością na działania agresywnych chemikaliów, a także na uszkodzenia mechaniczne. Wanny wychwytowe jako jeden z najważniejszych elementów bezpiecznego składowania, minimalizują straty w procesie produkcyjnym i zatrzymują chemikalia chroniąc glebę i wody gruntowe. Platformy będące na wyposażeniu zakładów przemysłowych, fabryk i warsztatów podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracy z kwasami, zasadami, olejami, substancjami brudzącymi i innymi materiałami łatwopalnymi.

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych to element funkcjonowania wielu miejsc pracy (warsztaty, laboratoria, przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady przemysłowe.). Kluczową kwestią jest właściwa organizacja miejsca pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracujących w nim ludzi. Miejsce pracy powinno być dostosowane do obowiązujących wymagań BHP i PPOŻ. dotyczących właściwego przechowywania substancji niebezpiecznych. 

Wanny wychwytowe należy stawiać na równych powierzchniach, chronić przed deszczem, miejsce składowania powinno być zorganizowane w taki sposób, aby zapobiec wyciekowi niebezpiecznej substancji poza ustaloną strefę. Beczki i inne pojemniki nie mogą wystawać poza krawędź wanny wychwytowej, ewentualne wycieki powinny być dobrze widoczne. W przypadku wycieku substancję należy szybko rozpoznać, zatamować, a następnie odpowiednio zabezpieczyć, wylot beczki powinien znajdować się nad wanną wychwytową. Jeżeli zakład został włączony do zakładu o podwyższonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej, składowanie substancji i sposób postępowania na wypadek awarii należy uzgodnić z jednostką Państwowej Straży Pożarnej.

W naszym asortymencie posiadamy:

Wanny wychwytowe z tworzywa
Wanny ociekowe staloweWanny ociekowe nierdzewne
Wanny na małe pojemnikiWanny wychwytowe składaneWanny wychwytowe outdoor
Palety transportowo magazynowe
Większe powierzchnie robocze
Akcesoria do wanien ociekowych

Showing 1 - 48 of 185 items