Magazynowanie i transport

Jest 858 produktów.

W kategorii magazynowanie i transport znajdują się kompleksowe rozwiązania ochrony środowiska pracy przed niepożądanym rozlewami substancji ciekłych. Są tu artykuły służące bezpiecznemu przemieszczaniu, przechowywaniu i użytkowaniu zbiorników – od cystern, przez beczki po małe pojemniki. Jest też asortyment służący zabezpieczaniu obszarów roboczych  niezależnie od ich powierzchni – od pojedynczych stanowisk po całe hale. Są też produkty służące do ochrony przed skażeniem gleby podczas pracy lub awarii różnego typu maszyn i pojazdów. Są to produkty najwyższej jakości sprawdzające się w sytuacjach gdy mamy do czynienia ze składowaniem stałym, transportem, sytuacją tymczasową lub awaryjną, w której należy zabezpieczyć określony obszar przed skażeniem. Magazynowanie i transport substancji niebezpiecznych przeprowadzane profesjonalnie z zachowaniem procedur usprawnia bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Showing 1 - 48 of 858 items