Detektory gazu

Jest 21 produktów.

Przenośne osobiste detektory gazu to urządzenia wykrywające obecność gazów w danym obszarze, ograniczonych przestrzeniach i w konkretnych pomieszczeniach wymagających sprawdzenia. Detektor gazu może zaalarmować operatorów w obszarze, w którym występuje wyciek, dając im możliwość ewakuacji. Ten typ urządzenia jest niezwykle ważny pod względem zachowania bezpieczeństwa, ponieważ istnieje wiele gazów szkodliwych dla życia i zdrowia. Przypadkowe wycieki gazu stanowią duże zagrożenie dla mienia, środowiska i życia ludzi. Przenośne detektory gazu, oferowane w kompaktowych, lekkich konstrukcjach zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w stan i bezpieczeństwo pracowników w strefach niebezpiecznych, pomagając firmom szybciej, bardziej świadomie i zdecydowanie reagować na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu. Zastosowania obejmują podziemne skarbce, kotłownie, obiekty i miejsca po pożarze, platformy wiertnicze, kanały ściekowe, laboratoria, zakłady przemysłowe monitorujące procesy produkcyjne. Na wyposażeniu służb mundurowych i sił szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Mobilne detektory gazu używane do wykrywania gazów palnych, łatwopalnych i toksycznych oraz wyczerpywania się tlenu wykorzystują czujnik do pomiaru stężenia niektórych gazów w atmosferze. Czujnik służy jako punkt odniesienia i skala, wytwarzając mierzalny prąd elektryczny, gdy zachodzi reakcja chemiczna wywołana przez określony gaz. Czujnik będzie monitorował te prądy i alarmował użytkownika, gdy obecność gazu zbliży się do niebezpiecznej ilości.

Showing 1 - 21 of 21 items