Myjki do oczu

Jest 14 produktów.

Stanowisko do awaryjnego przemywania oczu to podstawowe wyposażenie zakładów pracy, fabryk, warsztatów, montowni i laboratoriów. Przedsiębiorstwa, w których używa się chemikaliów i substancji niebezpiecznych oraz operuje w warunkach wysokich temperatur, zabezpieczają swoich pracowników przed skutkami ewentualnych wypadków wyposażając stanowiska pracy w urządzenia do awaryjnego przemywania oczu i prysznice ratunkowe. Myjki do oczu instalowane są w pobliżu stanowisk, gdzie występuje ryzyko kontaktu z substancjami żrącymi (kwasy, sole, zasady), substancjami toksycznymi, wybuchowymi i łatwopalnymi oraz tam gdzie istnieje ryzyko poparzenia. Oczomyjki ustawiane są w pobliżu miejsc narażonych na zaprószenie ognia, odpryski wiórów i drobnych elementów powstałych w trakcie procesu produkcyjnego. Polecane do zabezpieczenia pracownika na spawalniach, frezarniach, tokarniach etc.

Showing 1 - 14 of 14 items