Sorbenty

Jest 56 produktów.

Sorbenty to materiały chłonne do neutralizacji zanieczyszczeń płynnych, używane do szybkiej absorpcji różnego rodzaju cieczy. Występują w wersji hydrofobowej lub hydrofilnej i mogą być naturalne organiczne, naturalne nieorganiczne lub syntetyczne wykonane z różnego rodzaju polimerów. 

Od wielu lat sorbenty stosowane były głównie przez straż pożarną, służby drogowe i służby ratownictwa skażeń. Obecnie służby BHP na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr. 62 poz. 627 i 628) oraz Ustawy o Odpadach zalecają wyposażenie stanowisk pracy w środki pochłaniające, zapobiegające skażeniu środowiska lub zagrożeniom dla pracowników wynikającym z niekontrolowanych wycieków różnego typu substancji.

W odpowiedzi na te wymagania sorbent jest coraz częściej stosowany m.in. w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, stacjach paliw, magazynach, stacjach przeładunkowych, w portach oraz są jednym z podstawowych elementów zestawów ADR, niezbędnych przy transporcie substancji i materiałów niebezpiecznych (zgodnie z przepisami ADR -międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych).

Showing 1 - 48 of 56 items