Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego  firma Green Service Sp. z o.o.z siedzibą pod adresem ul. Ślężna 148, Wrocław

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)     dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego  do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu internetowego  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)     utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu internetowego  (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego  ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.  W ramach Sklepu internetowego  stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.  W ramach Sklepu internetowego  stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

b)     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego ;

c)     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego ;

d)     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)     „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego  mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.  Operator Sklepu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

9.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu internetowego reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Green Service Sp. z o.o.. w przeglądarce klienta przechowuje takie dane jak:

  •          oznaczenia serwerowni: ciasteczko
  •          zmienne sesyjne: ciasteczko
  •          nazwę klienta: ciasteczko

Ciasteczka przechowywane są tylko do końca sesji klienta.

11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczących Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych podanych przez nich w ramach korzystania Usług, jest Spółka.

2. Spółka zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Spółka zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Spółka przetwarza dane osobowe zbierane w Sklepie internetowym w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Spółkę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

5. W celu realizacji Umowy Konta Spółka może przetwarzać następujące dane:

 

1)     imię i nazwisko,

2)     adresy: zameldowania, zamieszkania, dostawy, e-mail.

3)     numer telefonu,

4)     firmę (w przypadku przedsiębiorców),

5)     numer NIP (w przypadku przedsiębiorców).

6. Spółka oświadcza, że podanie adresu e-mail, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji Umowy Konta. Podanie pozostałych danych osobowych jest również dobrowolne, jednak konieczne w celu umożliwienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu korzystania z funkcjonalności Konta polegającej na domyślnym korzystaniu z tych danych przy zawieraniu Umów Sprzedaży.

7. Spółka oświadcza, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, a także czasu połączenia Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w Sklepie internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

8. Spółka uprawniona jest do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Spółka oświadcza, że Spółka może na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

10. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Green Service Sp. z o.o. 59-300 Lubin, ul. T. Kościuszki 5, e-mail: biuro@greenservice.pl

11. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1)-9) Regulaminu niezwłocznie po ich zmianie.

12. Spółka zapewnia szyfrowanie danych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu danych służących do logowania się do Konta oraz składania zamówienia za pośrednictwem Konta.