Maty chemiczne

Jest 22 produktów.

Sorbenty chemiczne to syntetyczna włóknina przystosowana do absorpcji agresywnych substancji. Występują w postaci hydrofilnej (pochłaniające wodę), wchłaniają kwasy, rozpuszczalniki i inne substancje ciekłe niezależnie od ich składu chemicznego. Szybko i skutecznie usuwają przypadkowe, niebezpieczne wycieki i rozlewy płynnych żrących substancji chemicznych, w tym najbardziej agresywnych kwasów i zasad. Przeznaczone m.in. do ochrony powierzchni roboczych przed niespodziewanym wyciekiem groźnych, trujących substancji w laboratoriach, halach przemysłowych i magazynach. Oferowane w postaci mat i rolek. Dostępne z perforacją - w celu wygodniejszego dzielenia na mniejsze arkusze lub bez perforacji - stosowane w sytuacjach gdy używamy ich do zabezpieczenia większych powierzchni. Występują w kolorach żółtym lub zielonym. W ofercie dostępne włókniny jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe różnych grubości.

Showing 1 - 22 of 22 items