Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację w formie:

1)     pisemnej – na adres siedziby Spółki: Lubin 59-300, przy ul. T. Kościuszki 5,

2)     w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: sklep@greenservice.pl,

3)     telefonicznie pod numerem telefonu 71 716 0200

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.

3. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Spółka rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.

4. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Działu Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Spółki w celu oceny zasadności reklamacji.

5. Produkt zwracany przez Klienta w związku z koniecznością weryfikacji zasadności reklamacji przez Spółkę lub w przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu Spółki: Lubin 59-300, przy ul. T. Kościuszki 5, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki reklamację zawierającą opis przyczyny jej złożenia.

6. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Spółka zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

7. W każdym przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Spółki skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 
postępowanie podczas wyciekuZwroty, odstąpienie od umowy

Protokół reklamacji-zwrotu towaruProtokół reklamacji-zwrotu towaru