Zastawki małej retencji

Jest 1 produkt.

Retencja wodna to zjawisko, polegające na okresowym magazynowaniu wody, co przekłada się na opóźnienie jej odpływu z danego terenu. W środowisku naturalnym wodę zatrzymują rzeki, jeziora, mokradła, skały. W przestrzeni zurbanizowanej, retencja powierzchniowa i gruntowa jest utrudniona. Wynika to przede wszystkim z kurczenia się pozbawionych asfaltu czy bruku powierzchni, które mogłyby przyjąć i zmagazynować wodę. Zjawisko to nazywa się antropopresją – uszczelnianiem gruntów. W konsekwencji rosnącej antropopresji, wskutek intensywnych opadów o natężeniu, które przekracza pojemność miejskiej kanalizacji coraz częściej jesteśmy świadkami lokalnych podtopień i miejskich powodzi. Z drugiej strony, ze względu na ograniczoną chłonność gruntu tereny zurbanizowane oraz tereny z nimi sąsiadujące są szczególnie narażone na szkodliwe działanie suszy. Problem suszy coraz częściej dotyka także obszary podmiejskie i wsie, gdzie zjawisko antropopresji występowało na ograniczoną skalę. 

Innowacyjnym rozwiązaniem zwiększającym skuteczność retencji w ekosystemach leśnych, które pozwala znacząco zminimalizować ryzyko wystąpienia suszy i powodzi są zastawki małej retencji. Winylowe zastawki małej retencji są trwałą i łatwą w obsłudze alternatywą dla tradycyjnych, drewnianych rozwiązań.

Showing 1 - 1 of 1 item
  • Winylowe zastawki małej retencji
    ZS

    Winylowe zastawki małej retencji są trwałą i łatwą w obsłudze alternatywą dla tradycyjnych, drewnianych rozwiązań.  Do podstawowych funkcji zastawek należy regulacja przepływu cieczy, częściowe lub całkowite zatrzymanie medium płynnego w kanałach o przekroju prostokątnym. Wszystkie zastawki małej retencji produkowane są pod wymiar, dlatego przed zakupem...

    cena: 12 500,00 zł