Postępowanie podczas wycieku

Składując substancje niebezpieczne stosuj wanny wychwytowe

1. OCENA RYZYKA

Oceń zagrożenie dla zdrowia ludzi, środowiska i mienia. Jeśli to możliwe określ  ilość i rodzaj rozlanej cieczy. W celu identyfikacji substancji użyj etykiety z opakowania lub karty charakterystyki substancji. To ułatwi identyfikację zagrożeń dla ratowników i środowiska. 

2. ODZIEŻ OCHRONNA
bariera-elastyczna-poliuretanowa-do-ogra

Wybierz odpowiednie środki ochrony indywidualnej aby móc bezpiecznie usunąć rozlaną ciecz. W zależności od zagrożenia środki ochrony obejmują: gogle, rękawiczki, maskę ochronną, kombinezon. Jeśli nie jesteś pewien jak bardzo niebezpieczna jest substancja lub jest nieznana, podejmij maksymalne środki ostrożności i użyj środki ochrony osobistej o najwyższym poziomie ochrony.

3. OGRANICZENIE WYCIEKU –LICZY SIĘ SZYBKOŚĆ

Po zastosowaniu odpowiedniej ochrony osobistej w pierwszej kolejności ograniczamy wyciek poprzez blokowanie, przekierowanie lub ograniczenie wycieku. Należy zatrzymać rozprzestrzenianie się cieczy zanim skazi źródła wody i kanalizację. W tym celu używamy: zapory, rękawy, elastyczne bariery oraz osłony na studzienki.

4. USUNIĘCIE ŹRÓDŁA WYCIEKU

Po ograniczeniu wycieku, przechodzimy do lokalizacji jego źródła. W zależności od tego jaka jest przyczyna wycieku stosujemy odpowiednie środki - zakręcamy zawory, stosujemy produkty uszczelniające takie jak: taśmy, pasty  lub opaski uszczelniające, wymieniamy pojemniki lub ustawiamy je na wannie wychwytowej itp.

Produkty uszczelniajace - usunięcie źródła wycieku
5. USUNIĘCIE CIECZY

Po ograniczeniu rozlewu i wyeliminowaniu źródła wycieku usuwamy ciecz. Pokrywamy , właściwymi dla rodzaju cieczy, sorbentami cały obszar rozlewu, stosując: maty, poduszki lub granulat. Gdy sorbenty są nasycone usuwamy je i umieszczamy w odpowiednim pojemniku. W razie potrzeby powtarzamy czynność do momentu całkowitego usunięcia cieczy. Sorbenty nie zmieniają właściwości fizykochemicznej cieczy dlatego cały czas zachowujemy wszystkie środki ostrożności

6. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

Po usunięciu całej rozlanej cieczy i umieszczeniu zużytych sorbentów w bezpiecznym pojemniku możemy doczyścić zanieczyszczona powierzchnie odpowiednimi preparatami. W zależności od rodzaju cieczy są to odpowiednio: środki odtłuszczające, biobójcze, dezynfekujące, zgodnie z przepisami bhp.

7. NEUTRALIZACJA ODPADÓW

Zużyty sorbent należy przekazać uprawnionym podmiotom do utylizacji.

8. WYPEŁNIENIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

Po zakończeniu wszystkich czynności i zabezpieczeniu miejsca wycieku należy dopełnić wszystkich wymaganych powiadomień oraz wypełnić konieczne raporty dotyczące zgłaszania tego typu incydentów.

 
postępowanie podczas wyciekuPostępowanie podczas wycieku - Pdf