Postępowanie podczas wycieku

1. OCENA RYZYKA

Oceń zagrożenie dla zdrowia ludzi, środowiska i mienia. Jeśli to możliwe określ  ilość i rodzaj rozlanej cieczy. W celu identyfikacji substancji użyj etykiety z opakowania lub karty charakterystyki substancji. To ułatwi identyfikację zagrożeń dla ratowników i środowiska.

2. ODZIEŻ OCHRONNA
bariera-elastyczna-poliuretanowa-do-ogra

Wybierz odpowiednie środki ochrony indywidualnej aby móc bezpiecznie usunąć rozlaną ciecz. W zależności od zagrożenia środki ochrony obejmują: gogle, rękawiczki, maskę ochronną, kombinezon. Jeśli nie jesteś pewien jak bardzo niebezpieczna jest substancja lub jest nieznana, podejmij maksymalne środki ostrożności i użyj środki ochrony osobistej o najwyższym poziomie ochrony.

3. OGRANICZENIE WYCIEKU –LICZY SIĘ SZYBKOŚĆ

Po zastosowaniu odpowiedniej ochrony osobistej w pierwszej kolejności ograniczamy wyciek poprzez blokowanie, przekierowanie lub ograniczenie wycieku. Należy zatrzymać rozprzestrzenianie się cieczy zanim skazi źródła wody i kanalizację. W tym celu używamy: zapory, rękawy, elastyczne bariery oraz osłony na studzienki.

4. USUNIĘCIE ŹRÓDŁA WYCIEKU

Po ograniczeniu wycieku, przechodzimy do lokalizacji jego źródła. W zależności od tego jaka jest przyczyna wycieku stosujemy odpowiednie środki np. zakręcamy zawory, stosujemy taśmy, pasty  lub opaski uszczelniające, wymieniamy pojemniki lub  ustawiamy je na wannie wychwytowej itp.

usunięcie źródła wycieku
5. USUNIĘCIE CIECZY

Po ograniczeniu rozlewu i wyeliminowaniu źródła wycieku usuwamy ciecz. Pokrywamy , właściwymi dla rodzaju cieczy, sorbentami cały obszar rozlewu, stosując: maty, poduszki lub granulat. Gdy sorbenty są nasycone usuwamy je i umieszczamy w odpowiednim pojemniku. W razie potrzeby powtarzamy czynność do momentu całkowitego usunięcia cieczy. Sorbenty nie zmieniają właściwości fizykochemicznej cieczy dlatego cały czas zachowujemy wszystkie środki ostrożności

6. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

Po usunięciu całej rozlanej cieczy i umieszczeniu zużytych sorbentów w bezpiecznym pojemniku możemy doczyścić zanieczyszczona powierzchnie odpowiednimi preparatami. W zależności od rodzaju cieczy są to odpowiednio: środki odtłuszczające, odkażające, dezynfekujące, zgodnie z przepisami bhp.

7. NEUTRALIZACJA ODPADÓW

Zużyty sorbent należy przekazać uprawnionym podmiotom do utylizacji.

8. WYPEŁNIENIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

Po zakończeniu wszystkich czynności i zabezpieczeniu miejsca wycieku należy dopełnić wszystkich wymaganych powiadomień oraz wypełnić konieczne raporty dotyczące zgłaszania tego typu incydentów.

 
postępowanie podczas wyciekuPostępowanie podczas wycieku - Pdf


Rozumiem

Ta strona kożysta z plików cookies w celu realizacji i poprawy jakości naszych usług oraz zgodnie z Polityką plików cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.