Maty dekontaminacyjne

Jest 12 produktów.

Maty dekontaminacyjne to samoprzylepne maty odkażające dla służby zdrowia, przemysłu spożywczego i energetyki (stosowane przy wejściach do sal operacyjnych, oddziałach anestezjologii i reanimacji, oddziałach intensywnej terapii, hurtowniach gastronomicznych, laboratoriach itp.). 

Samoprzylepne maty dekontaminacyjne hamują rozprzestrzenianie się mikrobów w strefach objętych szczególną ochroną. Stanowią aktywną powierzchnię antybakteryjną uniemożliwiającą wzrost i rozmnażanie się drobnoustrojów w pomieszczeniach wymagających utrzymania wysokiej higieny. Patogeny, takie jak bakterie, wirusy i grzyby wraz z innymi zabrudzeniami z podeszw butów i kół wózków, zatrzymywane są na macie i nie przedostają się dalej do chronionego pomieszczenia.

Showing 1 - 12 of 12 items