Paletopojemniki - certyfikat UN

Jest 3 produktów.

Standaryzowane przenośne plastikowe pojemniki umieszczone w metalowym stelażu na palecie, przeznaczone do przewożenia i czasowego przechowywania chemikaliów (zazwyczaj materiałów płynnych podlegających przepisom ADR, np. benzyny), ale też wszystkich innych substancji nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Pojemniki posiadają dopuszczenie UN do przewozu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami RID/ADR, IMDG Code, z grup II, III (Y,Z) i do gęstości 1,9[kg/l]. Wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i dopuszczone do transportu cieczy zaklasyfikowanych, zgodnie z przepisami RID/ADR do Klasy 3 "Materiały ciekłe zapalne".Do uzyskania certyfikatu UN potrzebne jest badanie opakowań transportowych. Polega ono na odwzorowywaniu narażeń mechanicznych w transporcie i podczas magazynowania, które mogą być przyczyną uszkodzenia i zniszczenia nie tylko opakowań, lecz także ich zawartości.

certyfikat UN

Showing 1 - 3 of 3 items