Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) rozprzestrzenił się na większość świata,  przytłaczając systemy opieki zdrowotnej, wpływając na decyzje obciążające gospodarkę, szerząc ogólne obawy i powodując u wielu ludzi lęk przed poważnym zagrożeniem zdrowia. Ze względu na nowatorski charakter (młody wiek :) tego szczepu wirusa wciąż brakuje kompletnych i w pełni satysfakcjonujących danych naukowych, które pomogłyby w przewidywaniu, planowaniu, powstrzymywaniu i leczeniu. Niewiadoma stworzona przez brak pełnych informacji szybko napędzała innowacje. Rosnąca popularność komór do dezynfekcji  to przykład szybkich innowacji w odpowiedzi na globalne obciążenie wywołane pandemią choroby zakaźnej: koronawirus (COVID-19).