Natryski bezpieczeństwa

Natryski bezpieczeństwa

Jest 8 produktów.

Prysznice bezpieczeństwa - urządzenia ratunkowe. Muszą być instalowane wszędzie tam, gdzie pracownicy mają kontakt z substancjami żrącymi (kwasy, sole, zasady), substancjami toksycznymi, substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.  Oczomyjki oraz występujące z nimi w różnych konfiguracjach prysznice (natryski) bezpieczeństwa mają za zadanie jak najszybsze wyeliminowanie destrukcyjnego wpływu, jaki na ciało człowieka mają substancje niebezpieczne i wysokie temperatury, mogące spowodować poparzenia. 

Showing 1 - 8 of 8 items