Bezpieczeństwo

Jest 280 produktów.

Mamy w ofercie szeroką gamę produktów z zakresu bezpieczeństwa. 

Oferujemy niezbędne apteczki i narzędzia do udzielenia pierwszej pomocy. W tej kategorii dostępne są zestawy produktów w różnych konfiguracjach ilościowych i wielkościowych. W naszej ofercie posiadamy zarówno niewielkie przenośne apteczki, jak również duże stacje ratunkowe ścienne. Apteczki doskonale sprawdzą się w wielu branżach: przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, szpitalnym, jak również ośrodkach edukacji i instytucjach publicznych.

Ponadto posiadamy w ofercie myjki do oczu, prysznice bezpieczeństwa i płukanki, które są niezbędnym wyposażeniem zakładu pracy, gdzie może dojść do kontaktu oka z substancją niebezpieczną.

Oczomyjki - myjki do oczu - to urządzenia awaryjne służące to przemywania zarówno oczu jak i twarzy. Celem jest natychmiastowa ochrona zdrowia i życia osób, które podczas swojej pracy mają kontakt z substancjami toksycznymi , żrącymi, niebezpiecznymi bądź z wysoką temperaturą. Ich stosowanie zaleca się wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko zalania lub zaprószenia oka. 

Prysznice bezpieczeństwa to urządzenia awaryjne. Muszą być instalowane wszędzie tam, gdzie pracownicy mają kontakt z substancjami żrącymi (kwasy, sole, zasady), substancjami toksycznymi, substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.  Oczomyjki oraz występujące z nimi w różnych konfiguracjach prysznice (natryski) bezpieczeństwa mają za zadanie jak najszybsze wyeliminowanie destrukcyjnego wpływu, jaki na ciało człowieka mają substancje niebezpieczne i wysokie temperatury, mogące spowodować poparzenia.

Showing 193 - 240 of 280 items