Płukanki do oczu - rodzaje i zastosowanie

Co to jest płukanka do oczu i do czego służy?

Oczy to jedne z najbardziej czułych narządów w ciele człowieka, a wzrok to jeden z najważniejszych (jak nie najważniejszy) zmysł. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio chronić je przed urazami oraz skutecznie i szybko interweniować w razie wypadku.

Płukanka do oczu jest to płyn, który służy do wypłukiwania ciał obcych oraz substancji chemicznych z oczu, zanim dojdzie do uszkodzenia gałki ocznej. Wyróżniamy płukanki, które są roztworami soli fizjologicznej (służące do pozbywania się ciał obcych z oczu) oraz roztwory buforowe, które neutralizują kwasy i zasady.

Podział płukanek ze względu na działanie

  1. PŁUKANKI WYPŁUKUJĄCE CIAŁA STAŁE - Większość urazów oczu to urazy mechaniczne, spowodowane przedostaniem się do oka ciał stałych np. kurzu, wiurów, drzazg, opiłków metali. Ciała obce mogą powodować obrażenia powierzchniowe lub poważniejsze - wewnątrzgałkowe, np. krwotoki do wnętrza oka. Konsekwencją takich wypadków może być uszkodzenie soczewki i siatkówki oka.
  2. PŁUKANKI WYPŁUKUJĄCE SUBSTANCJE CHEMICZNE - Bardzo niebezpiecznym wypadkiem w pracy jest dostanie się do oka substancji chemicznej. Chemikalia mogą dostać się do oczu w postaci stałej, płynnej lub gazowej. Najczęściej dochodzi do oparzeń oczu substancjami płynnymi, które mogą prowadzić nawet do utraty wzroku. Dużo zależy od stężenia substancji chemicznej - silnie stężony kwas czy zasada są szczególnie żrące oraz od czasu kontaktu z okiem - im dłuższy kontakt, tym większe ryzyko poważnych objawów.

Jak wybrać płukankę do oczu?

Płukankę należy dobrać odpowiednio do substancji niebezpiecznej, która dostała się do oka. W przypadku dostania się do oka ciała stałego, użyj sterylnego roztworu chlorku sodu 0,9%. Dobrym rozwiązaniem będą płukanki do oczu firmy Plum, przykładowo Plum Eye Wash Duo 1000 ml. Można użyć również płukanki firmy Cederroth 500  ml - boranowego roztworu buforowego, który świetnie sprawdzi się zarówno w przypadku kontaktu oka z ciałem stałym, jak i z substancją chemiczną. 

Natomiast jeśli do oka dostanie się substancja żrąca - kwas lub zasada, to niezbędne jest użycie płukanki przeznaczonej do chemikaliów. Użyj wówczas uniwersalnej płukanki do oczu Cederroth lub płukanki pH Neutral firmy PLUM, która neutralizuje niebezpieczne substancje i przywraca naturalne pH oka. Płukanka Cederroth nie zawiera fosforanów. W przypadku zastosowania płynów do przemywania oczu z fosforanem zachodzi ryzyko wytrącenia się soli wapnia – jest to skutek uboczny, który ma miejsce w momencie, gdy płyn wchodzi w reakcję z wapnem i dochodzi do powstania białego, nierozpuszczalnego osadu powodującego dodatkowe uszkodzenia w oku. 

W ofercie mamy niezawodne  płukanki CEDERROTHpłukanki PLUM oraz płukanki TOBIN !

Jak używać płukanki do oka - instrukcja obsługi płukanki 

Kluczowym czynnikiem w udzieleniu pierwszej pomocy podczas dostania się obcej substancji do oka jest CZAS. Ważne jest, aby jak najszybciej określić rodzaj substancji. Następnie należy dobrać odpowiedni roztwór płukanki. Jeśli nie jesteśmy pewni jaka substancja dostała się do oka, najbezpieczniej jest użyć płukanki przeznaczonej do chemikaliów i substancji żrących np. Cederroth lub Plum NEUTRAL. Oko należy płukać delikatnym strumieniem do momoentu wypłukania ciała obcego lub do momentu uzyskania pomocy lekarskiej (w przypadku kontaktu oka z chemikaliami).

Podział płukanek ze względu na substancję czynną

ROZTWÓR CHLORKU SODU 0,9% - Wszelkie ciała obce, które dostały się do oka, należy natychmiast z niego wypłukać. Najlepszy efekt płuczący zapewnia roztwór soli fizjologicznej (0,9% roztwór NaCl), ze względu na skład chemiczny zbliżony do cieczy wodnistej w oku. Płukanki do oczu dostępne są w sterylnych butelkach, które zachowują wysoką jakość płynu płuczącego przez okres nawet do 3 lat. Jałowe butelki nie wymagają czyszczenia ani konserwacji, a podczas aplikacji płynu skutecznie chronią oko przed wprowadzeniem do niego dodatkowych szkodliwych patogenów. Przepłukiwanie oka zwykłą wodą lub innym niesterylnym płynem może prowadzić do gwałtownego rozwoju infekcji bakteryjnych. 

Stacja otwarta Plum Eye Wash 2 x 1000ml

ROZTWÓR FOSFORANOWY 4,9% - Płyn do płukania oczu Plum pH Neutral to 4,9% fosforanowy roztwór buforowy, który szybko i skutecznie neutralizuje nawet bardzo silne kwasy i substancje zasadowe. Płyn zawiera sole fosforanowe, obecne również w organizmie. Część buforu wodorofosforanu jest skuteczna wobec kwasów, natomiast część buforu diwodorofosforanu reaguje z jonami wodorotlenkowymi żrących substancji alkaicznych. Skuteczność działania płukanki Plum pH Neutral została potwierdzona badaniami naukowymi

Plum pH NEUTRAL 500ml

Zamykana stacja z płukankami do oczu Plum Eye Wash i Neutral

 
ROZTWÓR BORANOWY - Izotoniczny, boranowy chlorek sodu neutralizuje wartość pH: zarówno kwasy jak i zasady są skutecznie rozcieńczane oraz neutralizowane. Płukanka Cederroth nie zawiera fosforanów. W przypadku zastosowania płynów do przemywania oczu z fosforanem zachodzi ryzyko wytrącenia się soli wapnia – jest to skutek uboczny, który ma miejsce w momencie, gdy płyn wchodzi w reakcję z wapnem i dochodzi do powstania białego, nierozpuszczalnego osadu powodującego dodatkowe uszkodzenia w oku.

Jeśli dojdzie do kontaktu oka z substancją zawierającą wapno, można bezpiecznie użyć płukanki do oczu Cederroth.

Stacja do płukania oczu CEDERROTH

Jak używać płukanek do oczu